Siirry pääsisältöön

Tietosuojalauseke

Tietoykkönen Oy toteuttaa markkinointi-, mielipide- ja yhteiskuntatutkimuksia.

Tämä tietosuojalauseke koskee yhtiön yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien edustajien henkilötietojen käsittelyä edellä kuvatussa toiminnassa. Lisäksi tämä tietosuojalauseke koskee henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin henkilö osallistuu Tietoykkösen toteuttamaan tutkimukseen ja Tietoykkönen käsittelee tutkimukseen osallistuneen henkilön tietoja rekisterinpitäjänä. Tässä lausekkeessa kerromme myös, miten käytämme sivustollamme evästeitä.

Tämä tietosuojalauseke ei koske tilannetta, jossa Tietoykkönen tekee tutkimuksia yritysasiakkaan toimeksiannosta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä. Tässä tilanteessa tutkimusta koskee Tietoykkösen yritysasiakkaan tietosuojakäytännöt.  

Olemme sitoutuneet toiminnassamme noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin:

 • millaisia henkilötietoja käsitellään
 • mihin tarkoitukseen ja millä perusteella henkilötietoja käsitellään
 • kuinka kauan henkilötietoja säilytetään
 • miten palvelussa käytetään evästeitä
 • millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on
 • mihin henkilötietoja luovutetaan tai siirretään
 • miten henkilötiedot suojataan
 • milloin toimimme yhteisrekisterinpitäjänä
 • miten tietosuojalauseketta voidaan muuttaa
 • mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä

1. Millaisia henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme toiminnassamme pääasiallisesti seuraavia henkilötietoja:

 1. Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tiedot:
 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • henkilön työtehtäviin liittyviä tiedot, kuten asema tai vastuualue yrityksessä (siltä osin kuin kyse on yritysasiakkaan tai yhteistyökumppanin edustajasta)
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • suostumukset ja kiellot.
 • Potentiaalisten asiakkaiden tai yhteistyökumppanien tiedot: 
 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • henkilön työtehtäviin liittyviä tiedot, kuten asema tai vastuualue yrityksessä (siltä osin kuin kyse on yritysasiakkaan tai yhteistyökumppanin edustajasta)
 • mahdollisiin aikaisempiin tilauksiin liittyvät tiedot
 • yhteydenotot ja niihin reagointi
 • suostumukset ja kiellot
 • Tutkimuksiin osallistuneiden tiedot
 • yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • demografiatiedot (syntymäaika, sukupuoli, koulutus, asema, perheen koko tms.)
 • yrityksen edustajien osalta myös yritysten yhteystiedot (toimipaikan nimi, sijaintikunta, toimiala, puhelinnumero).
 • puhelutallenteet

Lisäksi käsittelemme rekisteröidyn tutkimuksiin antamia vastauksia. Vastaukset anonymisoidaan niin pian kuin mahdollista, eikä niitä voida tämän jälkeen enää yhdistää rekisteröityyn.

 • Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot: 
 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten sivu, jolla vierailtu
 • tekniset tiedot, kuten yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, selain ja selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

Saamme lähtökohtaisesti tiedot rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustamaltaan yritykseltä. Saatamme käyttää tietojen hankkimisessa, päivittämisessä ja rikastamisessa ulkopuolisia tietolähteitä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämää ns. Robinson-rekisteriä, Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmää, Postin osoitetietojärjestelmää, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereitä ja muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä.

2. Mihin tarkoitukseen ja millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

Suostumus: Voimme käsitellä rekisteröidyn tietoja hänen suostumuksensa perusteella tehdäksemme tutkimuksia. Voimme myös pyytää rekisteröidyn suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat. Lisäksi evästeitä asetetaan pääosin rekisteröidyn suostumukseen perustuen.

Oikeutettu etu: Käsittelemme yritysasiakkaidemme tai yhteistyökumppaniemme edustajien tietoja ko. yrityksen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvan asiallisen yhteyden nojalla. Käsittelemme tietoja myös liiketoiminnan kehittämiseen, arvontojen, tapahtumien ja tutkimusten toteuttamiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen sekä virheiden korjaamiseen, profilointiin ja segmentointiin ja niiden pohjalta tapahtuvaan sisällön tai viestinnän personointiin sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin. Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat rekisteröityyn vastaavasti merkittävästi.

Nämä tarkoitukset ovat liiketoimintamme kannalta välttämättömiä sekä perusteltuja rekisteröidyn ja yhtiömme välisen asiallisen yhteyden perusteella ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Ottaen huomioon käsiteltävien tietojen luonteen, käyttötarkoitukset sekä rekisteröidyn ja yhtiömme välisen suhteen, katsomme, ettei käsittely ole ristiriidassa rekisteröidyn perusoikeuksien tai -vapauksien kanssa. Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä, esimerkiksi kieltäytyä markkinointiviestinnän vastaanottamisesta, milloin tahansa.

Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin rekisteröidyn henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

3. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Pyrimme pitämään tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Yksittäiset tutkimusvastaukset anonymisoidaan tutkimuksen päätyttyä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Säilytämme asiakkaan tai yhteistyökumppanin ja niiden edustajien tietoja ainakin asiakas- tai yhteistyösuhteen keston ajan. Potentiaalisten asiakkaiden, kuten entisten ja mahdollisten tulevien asiakkaidemme, ja niiden edustajien tietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Henkilö voi halutessaan kieltäytyä markkinoinnista milloin tahansa tai pyytää tietojensa poistamista.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän vuoden ajan.

4. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Me ja valikoidut yhteistyökumppanimme tallennamme käyttäjän päätelaitteelle tietoja, kuten evästeitä ja laitetunnisteita, ja käytämme tietoja käyttäjälle esitettyihin tarkoituksiin. Evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi.

Eväste on tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästeiden käyttöön perustuvat tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja joka kerta uudelleen. Evästetiedosto sisältää nimettömän tunnisteen, jota käytetään selaimen yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan.

Evästeet voivat säilyä käyttäjän päätelaitteella siihen saakka, kunnes ne poistetaan. Käytössä on myös istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat käyttäjän vierailun (eli istunnon) päätyttyä.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat pääasiallisesti osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmansien osapuolien, kuten mittauspalveluiden tarjoajien ja chat-palveluntarjoajien, evästeitä. Alla esimerkkejä kumppaneistamme:

 • Analytiikka: Google Analytics
  • Käytämme Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsia, jonka avulla analysoimme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehitämme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta.
  • Lue lisää: https://policies.google.com/privacy?hl=fi
 • Markkinointi: Leadoo
  • Käytämme Leadoon käyttäjäseurantaa seurataksemme, miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. chat-interaktioiden kautta. Käytämme tietoja palveluidemme markkinointiin. Leadoo käyttää etag-seurantaa, joka teknisesti eroaa evästepohjaisesta seurannasta, mutta johon käyttäjä voi vaikuttaa sivuston evästekyselyn kautta tai tyhjentää selaimesi välimuistin.
  • Lue lisää: https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Välttämättömät evästeet mahdollistavat erilaisia toiminnollisuuksia, kuten erilaiset sivustokohtaiset asetukset. Nämä välttämättömät evästeet ovat aina käytössä, ellei käyttäjä estä evästeitä selaimen asetusten avulla. Muut, ns. ei-välttämättömät evästeet asetetaan käyttäjän suostumuksella. Tarkemmat tiedot kulloinkin käytössä olevista evästeistä, niiden käyttötarkoituksista ja kumppaneistamme löytyvät sivuston evästevalinnoista.

Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä evästevalintoja, kun hän saapuu sivustolle ensimmäisen kerran ja esimerkiksi sen jälkeen, kun käyttäjä on tyhjentänyt käyttämänsä selaimen evästeet. Käyttäjä voi muuttaa evästevalintojaan, kuten peruuttaa antamansa suostumuksen, milloin tahansa sivuston alareunassa olevasta evästevalinnat-painikkeesta. Lisäksi käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi estää sivustoa toimimasta suunnitellulla tavalla. Evästeiden tyhjentämisen jälkeen käyttäjä joutuu tekemään haluamansa evästevalinnat uudelleen.

5. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan valinta- ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Pääsyoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
 • Tietojen korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä meihin.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä meihin tai muilla erikseen tarjotuin keinoin.
 • Valitusoikeus: Rekisteröity voi tehdä valituksen viranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Evästeiden osalta valvova viranomainen on Traficom (www.traficom.fi).

Rekisteröidyn pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. Voimme säilyttää ja käyttää rekisteröidyn henkilötietoja, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi. Pyydämme oikeuksien käyttämiseksi todentamaan henkilöllisyyden, jotta voimme varmistua siitä, että annamme henkilötietoja vain sille henkilölle, jota ne koskevat. Oikeuksien käyttämiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 10.

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

 • Mediatalo Keskisuomalainen: Voimme luovuttaa asiakkaidemme tai potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja Mediatalo Keskisuomalaisen sisällä perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Mediatalo Keskisuomalaiseen kulloinkin kuuluvat yhtiöt ovat nähtävillä täällä. Tutkimuksiin osallistuvien tietoja ei luovuteta.
 • Suostumus: Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

7. Miten henkilötietoja suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Pyydämme huomioimaan, että verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Rekisteröity vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

8. Miten rekisterinpitäjä toimii yhteisrekisterinpitäjänä?

Toimimme yhteisrekisterinpitäjänä esimerkiksi silloin, kun ylläpidämme sivua Facebookissa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa Facebookin tietosuojakuvauksesta. Näemme Facebook-sivujemme tykkääjien ja kommentoijien tiedot käyttäjien itse määrittämien yksityisyysasetusten mukaisesti. Lisäksi käsittelemme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin, emmekä voi tilastotietojen avulla tunnistaa yksittäistä henkilöä.

9. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Lauseke on päivitetty viimeksi 13.12.2022. Suurin muutos aiempaan versioon verrattuna:

 • Muutettiin lausekkeen rakennetta ja lisättiin tietoja mm. evästeiden käytöstä. Aiemmin käsittelyä koski tietosuojaseloste, joka on luettavissa täällä.

10. Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä: Tietoykkönen Oy
Y-tunnus: 2343157-5
Osoite: Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä
Puhelin: +358 14 622 000
Sähköposti: info@tietoykkonen.fi

Konsernin tietosuojavastaavaan saa yhteyden p. 014 622 000