Tietosuojaseloste - Yritystutkimukset

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjän ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Rekisterinpitäjä:
Tietoykkönen Oy
Y-tunnus 2343157-5
Aholaidantie 3
40320 Jyväskylä
+358 14 622 000
Valvontaviranomainen:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI
Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Keskisuomalainen Oyj:n tietosuojavastaava
Aholaidantie 3
40320 Jyväskylä
+358 14 622 000
Rekisterin nimi Tietoykkösen tutkimusrekisteri yritys- ja organisaatiotutkimuksissa
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus  Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Tietoykkönen Oy:n oikeutettuun etuun. Käsittelyn tarkoituksena Tietoykkönen Oy:llä on markkinointi ja yhteiskuntatutkimusten tekeminen.
Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää yritysten yhteystiedot (toimipaikan nimi, sijaintikunta, toimiala, puhelinnumero, yhteyshenkilö ja hänen sähköpostiosoitteensa).
Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tietolähteenä on Tietoykkösen tutkimuksiin vastannut yritys sekä julkiset tietolähteet. Tietoja voidaan päivittää myöhempänä ajankohtana.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaille ja yhteistyökumppaneille vain tilastollisesti työstetyssä muodossa, niin että yksittäisen rekisteröidyn henkilöllisyyttä ei ole mahdollista niistä päätellä.
Säännönmukainen tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoykkönen Oy ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kolmansille osapuolille.
Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika a) Manuaalinen aineisto

Rekisteriin ei liity manuaalista aineistoa

b) Sähköisesti tallennetut tiedot

Tietoykkönen Oy:n käyttämät rekisterit ovat teknisesti ja asiaan kuuluvalla tavalla suojattuja estämään laittoman pääsyn niihin. Rekisterin fyysiseen sijaintipaikkaan pääsy edellyttää kulkulupaa/avaimia yrityksen tiloihin. Yksittäiset yritys- ja henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, että yksittäisen yrityksen tai henkilön tietoja olisi mahdollista saada selville. Tietoverkko ja laitteisto jolla rekisteri sijaitsee ja joilla tietoja käsitellään on suojattu palomuurilla ja salasanoilla.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus saada pyynnöstä tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteröity Tietoykkösen tutkimusrekisteriin.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteröity voi vaatia, että virheelliset henkilötiedot oikaistaan.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely ja vaatia tietojensa poistamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Kirjallinen tarkastus-/oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
Yhteydenotot Edellä mainitut tiedustelut ja kiellot tulee toimittaa osoitteeseen vastaukset@tietoykkonen.fi

Tietoykkönen on osa Keskisuomalainen-konsernia. Kuulumme Suomen Markkinatutkimusliittoon ja
noudatamme ESOMARin (European Society for Opinion and Marketing and Reseach) sääntöjä ja ohjeita.
Olemme laatusertifioitu yritys (ISO 20252). Tietosuojalauseke
Meille töihin? Jätä avoin hakemus Tietoykköselle konsernimme verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com/rekry

Tietoykkönen Oy

Aholaidantie 3
40320 Jyväskylä

 

Tietoykkönen Facebookissa

Anna nimesi.
Anna toimiva puhelinnumero.
Kirjoita viestisi.