Lukijasuhdetutkimus hyödyttää niin toimitusta kuin ilmoitus- ja tilausmyyntiä.

Lukijasuhdetutkimus

Lukijasuhdetutkimuksella tuotetaan olennaista ymmärrystä lehden lukemistottumuksista, lehden vahvuuksista ilmoitus- ja uutismediana sekä lukijoiden näkemyksistä ja toivomuksista lehden sisällön suhteen.

Lukijasuhdetutkimus hyödyttää niin toimitusta kuin ilmoitus- ja tilausmyyntiä. Kun toimituksella on hyvä käsitys lukijoiden odotuksista ja toiveista, voidaan lehti rakentaa lukijakunnan kannalta parhaaksi mahdolliseksi. Jos kyse on tilattavasta lehdestä, tilausmyynti on helpompaa. Luonnollisesti myös ilmoittajat ovat erittäin kiinnostuneita lehden lukijasuhteesta, lukijakunnan rakenteesta ja siitä, mistä he ilmoituksensa lukevat.