Vanhat mallit vaihtoon!

Henkilöstötutkimukset

Ensimmäiset askeleet kohti parempaa työyhteisöä ovat nykyisen tilanteen kartoitus ja kehittämismyönteinen asenne!

Henkilöstötutkimuksella kartoitetaan henkilöstön tuntemuksia ja kokemuksia työpaikan nykytilanteesta. Se on työväline, minkä tuloksilla voidaan kehittää työhyvinvointia. Pelkkä hyvä tutkimus ei kuitenkaan riitä, vaan siitä saadut tulokset täytyy viedä tehokkaasti käytäntöön.

Perinteinen henkilöstötutkimus koetaan monesti raskaana ja hitaana prosessina, mistä saatuja tuloksia ei lopulta viedä käytännön tasolle. Me Tietoykkösellä räätälöimme tutkimukset aina asiakkaalle sopivaksi ja helpoksi sekä tarjoamme organisaatiollenne

  • tärkeää tietoa siitä, missä tilanteissa henkilöstö kokee positiivisia ja missä negatiivisia kokemuksia työssään
  • toimenpidesuosituksia, miten tuloksia voidaan hyödyntää tehokkaasti ja vaikuttaa positiivisesti henkilöstön työkokemuksiin sekä hyvinvointiin
  • työkalut tulosten seurannalle ja sille, että tutkimuksen tuloksista saadaan konkreettista hyötyä myös pitkällä tähtäimellä

Tutkimuksemme tuloksilla pääsette suoraan ongelmakohtien ytimeen ja ratkaisemaan liiketoimintanne kannalta tärkeät kysymykset.

Hyödyt:

Tehokkaan tutkimuksen, tulosten purkamisen ja seurannan positiiviset vaikutukset nähdään hyvinvoivan henkilöstön sairauspoissaolojen vähenemisessä, positiivisessa ilmapiirissä sekä sitä kautta myös paremmassa asiakaspalvelussa ja tuottavuudessa. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen on pitkä prosessi, mutta ensimmäiset askeleet kohti parempaa työyhteisöä ovat nykyisen tilanteen kartoitus ja kehittämismyönteinen asenne!

Lasse Luoma

toimitusjohtaja

0400 643 799

etunimi.sukunimi@tietoykkonen.fi

Johanna Leveelahti

tutkimuspäällikkö

0400 742 614

etunimi.sukunimi@tietoykkonen.fi