Vanhat mallit vaihtoon!

Henkilöstötutkimukset

Henkilöstötutkimuksella kartoitetaan henkilöstön tuntemuksia ja kokemuksia työpaikan nykytilanteesta. Henkilöstötutkimus on työväline, jonka tuloksilla voidaan kehittää työhyvinvointia viemällä tutkimuksesta saadut tulokset tehokkaasti käytännön muutoksiksi ja toimenpiteiksi.

Perinteinen henkilöstötutkimus koetaan monesti raskaana ja hitaana prosessina, mistä saatuja tuloksia ei lopulta viedä käytännön tasolle. Me Tietoykkösellä räätälöimme tutkimukset aina asiakkaan tarpeeseen sopivaksi sekä tarjoamme organisaatiollenne tärkeää tietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja työkalut tulosten seurannalle.

Muutos on suuressa osassa nykypäivän työelämää ja henkilöstön kokemukset omassa työssään voivat muuttua muutosten myötä jo lyhyessäkin ajassa. Laajempien henkilöstötutkimuskokonaisuuksien lisäksi tarjoamme myös kevyempää henkilöstökokemuksen pikamittausta, jonka kantavana ajatuksena on pysyä muutosten mukana ja paikantaa työhyvinvoinnin riskit ennaltaehkäisevästi. Pikamittauksella voidaan mitata organisaation henkilöstön työkyvyn nykytilanne nopeasti muutamalla kysymyksellä ja seurata työhyvinvoinnin kehitystä trendinomaisesti.

Tehokkaan tutkimuksen, tulosten purkamisen ja seurannan positiiviset vaikutukset nähdään hyvinvoivan henkilöstön sairauspoissaolojen vähenemisessä, positiivisessa ilmapiirissä sekä sitä kautta myös paremmassa asiakaspalvelussa ja tuottavuudessa.

Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen on pitkä prosessi, mutta ensimmäiset askeleet kohti parempaa työyhteisöä ovat nykyisen tilanteen kartoitus ja kehittämismyönteinen asenne!