Rekisteriseloste yritystutkimukset

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Tietoykkönen Oy
Y-tunnus 2343157-5
Aholaidantie 3 
40320 Jyväskylä
+358 14 622 000

Aholaidantie 3
40320 Jyväskylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tutkimusjohtaja Lasse Luoma

Aholaidantie 3 
40320 Jyväskylä
+358 14 622 000

Rekisterin nimi

Tietoykkösen tutkimusrekisteri yritys- ja organisaatiotutkimuksissa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena Tietoykkönen Oy:llä on markkinointi ja yhteiskuntatutkimusten tekeminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää yritysten yhteystiedot (toimipaikan nimi, sijaintikunta, toimiala, puhelinnumero, yhteyshenkilö ja hänen sähköpostiosoitteensa).

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä on Tietoykkösen tutkimuksiin vastannut yritys sekä julkiset tietolähteet. Tietoja voidaan päivittää myöhempänä ajankohtana.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaille ja yhteistyökumppaneille vain tilastollisesti työstetyssä muodossa, niin että yksittäisen rekisteröidyn henkilöllisyyttä ei ole mahdollista niistä päätellä.

Säännönmukainen tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoykkönen Oy ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto

Rekisteriin ei liity manuaalista aineistoa

b) Sähköisesti tallennetut tiedot

Tietoykkönen Oy:n käyttämät rekisterit ovat teknisesti ja asiaan kuuluvalla tavalla suojattuja estämään laittoman pääsyn niihin. Rekisterin fyysiseen sijaintipaikkaan pääsy edellyttää kulkulupaa/avaimia yrityksen tiloihin. Yksittäiset yritys- ja henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, että yksittäisen yrityksen tai henkilön tietoja olisi mahdollista saada selville. Tietoverkko ja laitteisto jolla rekisteri sijaitsee ja joilla tietoja käsitellään on suojattu palomuurilla ja salasanoilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada pyynnöstä tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteröity Tietoykkösen tutkimusrekisteriin.  

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi vaatia, että virheelliset henkilötiedot oikaistaan.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely ja vaatia tietojensa poistamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

Yhteydenotot

Edellä mainitut tiedustelut ja kiellot tulee toimittaa osoitteeseen vastaukset@tietoykkonen.fi

Tietoykkönen on osa Keskisuomalainen-konsernia. Kuulumme Suomen Markkinatutkimusliittoon ja
noudatamme ESOMARin (European Society for Opinion and Marketing and Reseach) sääntöjä ja ohjeita.
Olemme laatusertifioitu yritys (ISO 20252). Tietosuojalauseke
Meille töihin? Jätä avoin hakemus Tietoykköselle konsernimme verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com/rekry

Tietoykkönen Oy

Aholaidantie 3
40320 Jyväskylä

014 622 000

 

Tietoykkönen Facebookissa

Anna nimesi.
Anna toimiva puhelinnumero.
Kirjoita viestisi.