Rekisteriseloste kuluttajatutkimukset ja asiakasyhteisöt

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Tietoykkönen Oy
Y-tunnus 2343157-5

Aholaidantie 3
40320 Jyväskylä

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tutkimusjohtaja Lasse Luoma

Aholaidantie 3 
40320 Jyväskylä
+358400643799

Rekisterin nimi

Tietoykkösen kuluttajatutkimusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

Rekisteriä käytetään mielipidetutkimuksien tekemiseen. Tutkimusrekisteriin lupautuneille ihmisille lähetetään aika ajoin kutsuja tutkimuksiin. Tutkimuksia voidaan tehdä Tietoykkönen Oy:n asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden, tai Tietoykkönen Oy:n toimeksiannosta

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröityjen

  • yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite)
  • demografiatiedot (syntymäaika, sukupuoli, koulutus, asema, perheen koko ym.)  sekä
  • vastausaktiivisuuteen liittyvät tiedot.

Rekisteröidyiltä voidaan tallentaa myös muita rekisteröidyn kiinnostuksenkohteisiin ja elintapoihin liittyviä tietoja rekisteröidyn omalla suostumuksella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä on rekisteröitymisen yhteydessä rekisteröidyiltä kysytyt tiedot. Tietoja voidaan myös päivittää myöhempänä ajankohtana rekisteröidyn suostumuksella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaille ja yhteistyökumppaneille vain tilastollisesti työstetyssä muodossa, niin että yksittäisen rekisteröidyn henkilöllisyyttä ei ole mahdollista niistä päätellä.

 

Säännönmukainen tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto

Rekisteriin ei liity manuaalista aineistoa

b) Sähköisesti tallennetut tiedot

Yksittäisten rekisteröityjen henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, että yksittäisen rekisteröidyn henkilöllisyys olisi mahdollista saada selville. Tietoverkko ja laitteisto jolla rekisteri sijaitsee ja joilla tietoja käsitellään on suojattu palomuurilla ja salasanoilla.

Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada pyynnöstä tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteröity Tietoykkösen rekisteriin.  

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi vaatia, että virheelliset henkilötiedot oikaistaan.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity antaa Tietoykkönen Oy:lle oikeuden kerätä, tallettaa ja käsitellä itseään koskevia tietoja markkina- ja mielipidetutkimusta varten.  Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely ja vaatia poistamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

Yhteydenotot

Edellä mainitut tiedustelut ja kiellot tulee toimittaa osoitteeseen vastaukset@tietoykkonen.fi

Tietoykkönen on osa Keskisuomalainen-konsernia. Kuulumme Suomen Markkinatutkimusliittoon ja
noudatamme ESOMARin (European Society for Opinion and Marketing and Reseach) sääntöjä ja ohjeita.
Olemme laatusertifioitu yritys (ISO 20252). Tietosuojalauseke
Meille töihin? Jätä avoin hakemus Tietoykköselle konsernimme verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com/rekry

Tietoykkönen Oy

Aholaidantie 3
40320 Jyväskylä

014 622 000

 

Tietoykkönen Facebookissa

Anna nimesi.
Anna toimiva puhelinnumero.
Kirjoita viestisi.