Louhia Oy

Louhia jalostaa ja rikastaa tutkimuksista saatua tietoa. Yhdistämme eri lähteistä saadut tiedot yhteen ja toteutamme tiedon louhinnan analyysejä tutkittavassa kohteessa esiintyvistä syy-seuraussuhteista ja riippuvuuksista.
Tämä tuo arvokasta lisäinformaatiota tutkijoiden, asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön. Suurten tietoaineistojen ja tutkimustiedon yhdistäminen on kasvava ala, jossa näemme yhteistyön mahdollisuuksia Tietoykkösen kanssa. 

www.louhia.fi

Louhia Oy