Futusome Oy

Futusome on suomalaisen sosiaalisen median datan keruuseen ja jalostamiseen erikoistunut yritys. Tietoykkönen ja Futusome ovat kumppanoituneet tarjotakseen Tietoykkösen asiakkaille sosiaalisen median arkistoitua dataa ja analyysin osaksi media-, asiakas- ja markkinatutkimusta. Laaja kokonaiskäsitys markkinatilanteesta syntyy erilaisten datalähteiden yhdistämisestä. Mielenkiintoinen analyysi syntyi esimerkiksi tässä toimeksiannossa.

Futusome.com