Kiihdytys

Kun olet huomannut tutkimuksen arvon organisaation menestykselle ja kehitykselle, olet valmis astumaan seuraavan askeleen. Laajenna näkökulmaasi omasta toiminnasta kilpailijoihin ja markkinoihin, ja ennen kaikkea tee tutkimuksesta säännöllinen osa organisaation toimintaa ja vuosisuunnittelua. Tietoykkönen suunnittelee sinun tarpeisiisi sopivan paketin. Tutkimuksella hankitusta kasvutiedosta tulee osa strategista päätöksentekoa.

Tässä esimerkkejä kilpailija- ja markkinatutkimuksistamme

Yrityksen bränditutkimus

Ketä me olemme? Ajatus voi olla yrittäjällä kirkas, mutta on ihan toinen juttu, millaisia tulkintoja asiakkaat ovat tehneet. Jotta yritys kasvaa brändiksi , täytyy sen aktiivisesti johtaa markkinointiviestintäänsä ja mielikuvien synnyttämistä. Tutkimuksella haetaan ymmärrystä, tavoittaako yrityksen sanoma vastaanottajat ja tulkitaanko viestit halutulla tavalla.

Tunnettuus- ja imagotutkimus

Mistä yritys tunnetaan ja ketkä sen tuntevat? Entä mitä mielikuvia yritykseen liitetään? Spontaani tunnettuuden mittaus on rehellinen kuvaus siitä, millaisena asiakkaat ja suuri yleisö näkevät yrityksen. Mittauksella saadaan joskus yllättävääkin tietoa myös siitä, ketkä ovat asiakkaiden mielestä yrityksen kilpailijoita. Tutkimus sopeutuu mainiosti myös uuden palvelun tai tuotteen markkinoille tuomiseen.

Työnantajamielikuvatutkimus

Kilpailu hyvistä työntekijöistä on kova. Parhailla on valinnan varaa ja he valitsevat työnantajan, josta puhutaan eniten hyvää. Työnantajamielikuvaa voidaan tutkia oman henkilöstön kautta, suuren yleisön parissa tai vaikka tulevien työntekijöiden keskuudessa alan oppilaitoksissa. Tutkimus kertoo, missä asioissa työnantaja erottuu muista ja miten potentiaalisia työntekijöitä on parasta tavoitella. Työnantajamielikuvan tutkiminen on myös oiva tapa markkinoida yritystä.

Ota yhteyttä